You are here

Wat mag en niet mag in Wembley

Beste vrienden van de supportersclubs,

Hierbij een duidelijk uittreksel van wat er wel / niet binnen mag in Wembley. Let er op dat dit ook aan iedereen duidelijk gemaakt wordt. Men is daar streng. Overtredingen gebeuren daar direct via het systeem van snelrecht. Je gaat de bak in en ’s anderendaags sta je voor de rechter.

Aan de buscoaches: neem je taak ernstig (nuchter) he, we rekenen op jullie om het én plezant en veilig te houden.

Vertaald uit het reglement van inwendige orde van het Wembley stadion
Volgende voorwerpen zijn verboden in Wembley National Stadion (dit betekent op het volledige grondgebied van het stadion, dus ook op de parkings).

Messen, vuurwerk, rookpotten, geluidsprodurende toeters, Belgaans vuur, wapens, gevaarlijke voorwerpen, laserpennen of andere lasertoestellen, flessen, glazen, blikjes, stokken en gelijk welk ander voorwerp dat als wapen gebruikt kan worden of de openbare veiligheid in het gedrang kan brengen.
Iedereen die probeert zulk een voorwerp binnen te brengen, zal niet toegelaten worden in het stadion.
Elk artikel dat als wapen gebruikt kan worden of als aanvallend of beledigend beoordeeld wordt, of dat de publieke veiligheid in het gedrag kan brengen, wordt in beslag genomen en aan de politie gemeld.
Muziekinstrumenten zonder toelating: trompetten, trommels en gelijk welk ander voorwerp dat verstoring of lawaai kan veroorzaken.
Vlaggenstokken langer dan 1 meter.
Frisbees en gelijkaardige voorwerpen, illegal stoffen, explosieven of munitie, vuurwerk, messen, zwaarden en andere wapens, vuurwapens, scooters, skateboards of andere scates. Lasertoestellen, rookpotten, tekens of voorwerpen met commerciële of ongepaste opschriften, niet toegelaten drukwerk, verf (spuitbussen), alcoholstiften (permanent markers), plooi- of andere stoelen. Uitzendmateriaal, professionele camera’s (camera’s met verwisselbare lens), opnamematerialen, grote tassen, laptops, illegale merchandising, waterflessen, illegale collectebussen, helmen, paraplu’s, vogelpikpijltjes, koelboxen, toeters, alcohol en dieren (behalve geleidehonden).

Namens de supportersfederatie,

Filip Raes
Rudy Geerinkcx
Dirk Vos

SLO’s KAA Gent