You are here

KAA Gent EL wedstrijd 16/02

Beste ,

Wegens de EL wedstrijd morgen , best niet achter uw tickets voor Standard gaan , vrijdag en zaterdag zal ticketing op de normale uren ter uwer beschikking staan

Mvg