You are here

Algemene vergadering 2017

Algemene vergadering 2017.

Jaarlijks wordt in de maand juni de jaarlijkse algemene vergadering gehouden tussen de supportersfederatie en de supportersclubs.
Door persoonlijke redenen hebben we het ontslag ontvangen van onze secretaris Nick Geerts maar langs deze weg willen we hem vanuit de supportersfederatie bedanken voor zijn inzet de voorbije 2 jaar .
Ook mogen we Dhaene Heidi verwelkomen die de plaats zal innemen van Nick Geerts als bestuurder binnen de federatie.
Geert De Groote was adjunct secretaris en zal nu de taken als secretaris opnemen in de plaats van Nick Geerts.

E-mail adres federatie ; supp.federatiekaagent@gmail.com

Vergeet wijzigingen binnen de supportersclubs niet te melden aan het secretariaat.

Buffalo Groet,
Geert De Groote
Secretaris